Realiseren van kansen met technologie

Om in controle te blijven van onze eigen producten, waarden en kansen, is het essentieel om te blijven investeren in een sterke technologie gedreven organisaties in Nederland en Europa. We moeten blijven investeren in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, producten en markten om koploper te blijven. Ik ondersteun je door het ecosysteem te benutten om nieuwe inzichten, strategieen en kansen te benutten. 

Als je een grote uitdaging hebt in de High Tech Industrie of een technologie gedreven organisatie dan werk ik graag met je om het ambitieniveau te verhogen. 

Bijvoorbeeld:

  • Ontwikkelen van strategieën en versnellen van business development 
  • Ontwikkelen van een innovatieprogramma voor nieuwe producten of markten.
  • Onderzoeken met jouw mensen, experts en evt. klanten hoe nieuwe technologieën jou kunnen helpen om te versnellen in de markt en/of in je processen, en hoe je snel de juiste kennis kan ontwikkelen voor het toepassen.
  • Ontwikkelen van innovatiehubs voor het versnellen jouw innovatiekracht, aantrekken en verbinden van talent en versterken van de branding
  • Ontwikkelen van innovatie ecosystemen

Heerema Fabrication - parametrisch ontwerpen en produceren van een jacket

Een van de uitdagingen van Heerema Fabrication is het continu blijven innoveren, waarbij meer waarde voor de klant wordt gerealiseerd tegen lagere kosten. 

In samenwerking met de innovatieve architect Kas Oosterhuis hebben we een innovatieprogramma ontwikkeld om de kansen en beperkingen van digitaal ontwerpen en produceren te  verkennen. Samen met een innovatieteam van Heerema hebben nieuwe ontwerpen en oplossingen ontwikkeld voor een jacket - de gigantische stalen poten - voor een off shore platform. 

Het resultaat was een radicaal nieuw ontwerp met lagere kosten en vergrote flexibiliteit. Door dit samen te doen met een diverse groep van mensen van Heerema werd het eindresultaat omarmd en de kennis (deels) overgedragen naar de organisatie, waardoor zij zelf de capaciteit zijn gaan opbouwen van de nieuwe technologieën.

De digitale revolutie in vastgoed

Als onderdeel van de ontwikkeling van de visie werken in centrum Dordrecht hebben we een aantal nieuwe concepten ontwikkeld voor Het Achterom in Dordrecht. Deze concepten zijn in eerste instantie bedoeld om de visie te toetsen, maar geven ook direct zicht op de kansen in het centrum van Dordrecht. 

Het technologie gedreven architectenbureau ArchiTech heeft met parametrisch design de concepten vertaald naar de fysieke ruimte. 

Door te werken met computer modellen op basis van variabelen ('parameters') zijn de eerste optimale ontwerpen gecreëerd en hebben de opdrachtgever en partners snel inzicht gekregen van de kansen voor de toekomst. 

Voor het versnellen van de ontwikkeling van gebiedsvisies en vastgoedconcepten werk ik graag samen met ArchiTech Company. 

Shaping an impactful future together.    

Wärtsilä - Ontwikkeling open innovatieprogramma voor versnellen marktontwikkeling

Het wereldwijde technologiebedrijf Wärtsilä lanceerde enkele jaren geleden een nieuwe visie Maritime Ecosystems, De grote uitdaging was om deze visie in een strategische aanpak naar de markt te brengen, waarbij samenwerking met klanten en stakeholders voorop stond. 

Met een team heb ik een visie, strategie en concept ontwikkeld, waarbij een open innovatieprogramma wordt gecombineerd met digitaal platform om succesverhalen te delen. 


Het idee was om per regio dit programma te lanceren samen met vooruitstrevende klanten en partners, en daarmee de markt te versnellen naar een duurzame maritime industrie.

Het resultaat was een uitwerkte visie, strategie en concept om de nieuwe visie van Wärtsilä te implementeren.

Tasker Platform - versnellen van marktontwikkeling voor platform

Een van de grote uitdagingen voor de high tech industrie is het verbinden van talent. Een aantal ervaren ondernemers op High Tech Campus ontwikkelen een revolutionair platform, Tasker Platform

De ambitie is om Tasker Platform te ontwikkelen tot een wereldwijd platform, waarbij taken van bedrijven op een slimme manier te koppelen aan ingenieurs. Met slimme AI-technologie ontstaat een platform, waarbij de perfect click tussen high tech bedrijven en ingenieurs wordt gerealiseerd. 


Mijn rol:

  • marktverkenning voor high tech bedrijven
  • strategische dialogen met potentiele klanten
  • inzichten en feedback vertalen naar de organisatie en het platform


Het resultaat was een versnelling van het platform, vergrootte marktbekendheid en nieuwe klanten. 

Let's work

[email protected]
+31(0)6 51 51 83 77
Rotterdam, Nederland

nl.linkedin.com/in/guusbalkema


Kamer van Koophandel: 73831158

VAT: NL176434562B01

Guus Balkema Strategy Business Development Ecosystems