Vastgoed

Vastgoed en gebiedsontwikkeling spelen in mijn visie een cruciale rol voor de concurrentiekracht van steden en regio's. Economische clusters en ecosystemen hebben bewezen essentieel te zijn bij het aantrekken en verbinden van talent en innovatieve bedrijven. Het is essentieel dat alle stakeholders samenwerken om continu een context te creëren waarin talent, startups tot grownups de volgende stap kunnen maken in het onbekende.

Ondanks dat we nu meer dan ooit ervaren wat de potentie is van digitalisering, ervaren we de noodzaak om fysiek elkaar te ontmoeten en fysiek samen te werken. Het faciliteren hiervan door vastgoed zorgt dan ook naast verdieping, nieuwe ideeën en crossovers, ook voor een hogere kwaliteit van leven.

Ik werk graag op het snijvlak van economie, ecosystemen en vastgoedontwikkeling om nieuwe visies en concepten te ontwikkelen en realiseren. Als je een unieke uitdaging hebt in gebiedsontwikkeling of vastgoedontwikkeling, dan ga ik graag met je in gesprek. 

Bijvoorbeeld:

  • Ontwikkelen en uitvoeren van strategieen voor het ontwikkelen van een innovatie district
  • Ontwikkelen en realiseren van strategische verhalen en concepten voor vastgoed en innovatie hubs.


Hieronder vind je een selectie van mijn projecten.

HOLT

Een stad in een bos is een van de radicale ontwerp principes van HOLT, een nieuw ontwerp voor de ALO locatie in Groningen. Als we over 30 jaar terugkijken is dit hopelijk de nieuwe standaard. De voordelen voor klimaat en gezond leven zijn enorm. In een interdisciplinair team hebben we de innovatieve visie en concept 'gezond leven voor iedereen' ontwikkeld. Het concept wordt gedragen door de volgende 4 pijlers

Gezond leven
We creëren met het integrale programma een context, waardoor mensen dagelijks gestimuleerd worden om gezond te leven en het concept mensen aantrekt met een gezonde levensstijl.

Radicaal Groen
We ontwikkelen een stad in een klein bos, waarbij klimaat en gezondheid hand in hand lopen. 

Verbinden
We creëren een economisch en sociale programmering, die aansluit op de behoeftes van het economische cluster rondom het Martini Ziekenhuis en de bewoners in de omliggende wijken.

Samen
We stimuleren samenwerking en samenleven door een grote diversiteit van ontmoetingsruimtes en het mixen van doelgroepen.

Strategie
Onze strategie is dat de ontwikkeling een hefboom effect heeft voor de economische en sociale omgeving voor het gezondheidscluster rondom het Martini Ziekenhuis.

Team
Ik ben trots om onderdeel te zijn van het interdisciplinaire team onder leiding van project-ontwikkelaar MWPO, waarmee we de aanbesteding hebben gewonnen.

Shaping an impactful future together.

Gemeente Zwolle

Regio Zwolle is de 5e economische regio van Nederland en heeft de ambitie om zich te vestigen in de economische hoofdstructuur van Nederland naast regio's Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Bij de ontwikkeling van het Spoorzone gebied ten zuiden van het station was de vraag van de Gemeente Zwolle aan mij:
'Hoe ontwikkel je Spoorzone Zwolle tot een (inter)nationaal innovatiedistrict?'

Samen met het team van de gemeente Zwolle heb ik ondermeer de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Analyseren van het innovatie ecosysteem en potentie om Spoorzone te transformeren tot een innovatiedistrict. 
  • Ontwikkelen van een strategisch actieplan
  • Creëren van commitment bij ankerbedrijven en college van B&W
  • Ontwikkelen van een economisch profiel en borgen van de visie in het gebiedsplan, het ontwikkelkader Spoorzone
  • Begeleiden van het opzetten van een triple helix organisatie (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) voor het versnellen van de ontwikkeling van economie en cultuur
  • Begeleiden, verdiepen, uitdagen en toetsen van de gebiedsplannen van projectontwikkelaars en andere stakeholders
  • Begeleiden van de ontwikkeling een gezamenlijk merk voor het innovatiedistrict. 


Het resultaat is een geborgde visie en organisatie om het gebied te transformeren tot een (inter)nationaal innovatiedistrict.


Dutch Growth Factory

De uitdaging was om een internationale hub te ontwikkelen voor het opschalen van innovatieve productiebedrijven (scaleups) en R&D projecten van multinationale organisaties (grownups). Op eigen initiatief heb ik - samen met partners - een visie, concept en businessplan gemaakt voor een voormalige fruitloods in het Rotterdam Makers District, Dutch Growth Factory. Tevens heb ik met mijn team een innovatieprogramma ontwikkeld als versneller voor grownups. 

Het resultaat was een uniek concept voor het opschalen van innovatieve maakindustrie in de regio Rotterdam. 
 


SuGu Club 

De uitdaging was het ontwikkelen van een creatieve hub voor scaleups als versneller van de ontwikkeling van het Rotterdam Makers District. Samen met partners heb ik de visie, concept en realisatie van de innovatiehub gerealiseerd in de historische werkplaats van een energiecentrale. In korte tijd hebben we een unieke mix van hoogwaardige creatieve en high tech ondernemers verbonden aan ons concept en SuGu gepositioneerd als een van de leidende innovatiehubs in de regio. Onderdeel van onze groeistrategie was de ontwikkeling van het grotere plan Galilei Makers Park.

Voor de innovatiehub is een investeerder gevonden voor het verder uitbouwen van het concept en de hub wordt verder als creatieve hub ontwikkeld onder de naam Steurgebouw.    

Let's work

guus@guusworks.com
+31(0)6 51 51 83 77
Rotterdam, Nederland

nl.linkedin.com/in/guusbalkema


Kamer van Koophandel: 73831158

VAT: NL176434562B01

Guus Balkema Strategy Business Development Ecosystems