Vastgoed

Vastgoed en gebiedsontwikkeling spelen in mijn visie een cruciale rol voor de concurrentiekracht van steden en regio's. Economische clusters en ecosystemen hebben bewezen essentieel te zijn bij het aantrekken en verbinden van talent en innovatieve bedrijven. Het is essentieel dat alle stakeholders samenwerken om continu een context te creëren waarin talent, startups tot grownups de volgende stap kunnen maken in het onbekende.

Ondanks dat we nu meer dan ooit ervaren wat de potentie is van digitalisering, ervaren we de noodzaak om fysiek elkaar te ontmoeten en fysiek samen te werken. Het faciliteren hiervan door vastgoed zorgt dan ook naast verdieping, nieuwe ideeën en crossovers, ook voor een hogere kwaliteit van leven.Mijn werk

Ik werk graag op het snijvlak van economie, ecosystemen en vastgoedontwikkeling om nieuwe visies en concepten te ontwikkelen en realiseren. Als je een unieke uitdaging hebt in gebiedsontwikkeling of vastgoedontwikkeling, dan ga ik graag met je in gesprek.

Bijvoorbeeld:

 • Ontwikkelen en uitvoeren visies, concepten en strategische actieplannen voor gebiedsontwikkeling, zoals innovatiedistricten
 • Ontwikkelen en realiseren van  concepten voor vastgoed, zoals innovatie hubs
 • Ontwikkelen visies en portfolio's voor investeringsfondsen
 • Ontwikkelen en begeleiden van innovatieprogramma's voor toekomstige ontwikkelingen.


Hieronder vind je een selectie van mijn projecten.

Mijn rol:

Ontwikkelen van de visie en regisseren van het proces door:

 • Integrale analyse van de regionale economie en relevante (vastgoed)ontwikkelingen en trends
 • Voeren van strategische gesprekken met stakeholders
 • Creëren van toekomstvaste scenario's en concept visie 
 • Co-creëren van 3 inspirerende concepten van voor het testen van de visie in samenwerking met ArchiTech Company, 
 • Definitief maken van integrale visie 
 • Ontwikkelen van een strategisch actie plan voor de realisatie van de visie 
 • Creëren van commitment en coalities Resultaat:
Brede commitment voor de ambitious visie, concepten en acties om de stad Dordrecht (en regio) te positioneren in de top 10 van innovatieve steden in Nederland in de komende 15 tot 20 jaar.


Nieuwe coalities en acties om visie te realiseren.


*   De visie is momenteel in het proces van definitieve besluitvorming binnen de gemeente Dordrecht.

Ontwikkelen van innovatieve concepten met parametrisch design

Voor de ontwikkeling van de visie werken in het centrum van Dordrecht hebben we  een aantal concepten ontwikkeld. Het doel was om de visie te concretiseren en te toetsen. 

In totaal zijn 3 concepten ontwikkeld op basis van 4 toekomstscenario's. De concepten zijn ontwikkeld door GuusWorks in nauwe samenwerking met stakeholders.


Het innovatieve architecten bureau ArchiTech Company heeft de concepten vertaald naar de ruimtelijke omgeving.  

Door te werken met computer modellen op basis van variabelen ('parameters') zijn de eerste optimale ontwerpen gecreëerd en hebben de opdrachtgever en partners snel inzicht gekregen van de kansen voor de toekomst. 

Shaping an impactful future together.

Gemeente Zwolle, ontwikkelen van innovatiedistrict Spoorzone Zwolle

Regio Zwolle is de 5e economische regio van Nederland en heeft de ambitie om zich te vestigen in de economische hoofdstructuur van Nederland naast regio's Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Bij de ontwikkeling van het Spoorzone gebied ten zuiden van het station was de vraag van de Gemeente Zwolle aan mij:
'Hoe ontwikkel je Spoorzone Zwolle tot een (inter)nationaal innovatiedistrict?'

Samen met het team van de gemeente Zwolle heb ik ondermeer de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Analyseren van het innovatie ecosysteem en potentie om Spoorzone te transformeren tot een innovatiedistrict. 
 • Ontwikkelen van een strategisch actieplan
 • Creëren van commitment bij ankerbedrijven en college van B&W

 • Ontwikkelen van een economisch profiel en borgen van de visie in het gebiedsplan, het ontwikkelkader Spoorzone
 • Begeleiden van het opzetten van een triple helix organisatie (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) voor het versnellen van de ontwikkeling van economie en cultuur
 • Begeleiden, verdiepen, uitdagen en toetsen van de gebiedsplannen van projectontwikkelaars en andere stakeholders
 • Begeleiden van de ontwikkeling een gezamenlijk merk voor het innovatiedistrict. 


Het resultaat is een geborgde visie en organisatie om het gebied te transformeren tot een (inter)nationaal innovatiedistrict.

ICAMAP, Ontwikkelen vooruitstrevend innovatiefonds voor vastgoed in Nederland

De internationale investeringsmaatschappij ICAMAP wilde een doorbraak creëren in de vastgoedmarkt door het ontwikkelen van een vooruitstrevend fonds ICAFUTURE voor het versnellen van innovatie in het vastgoed. 

Samen met het technologie gedreven architectenbureau ArchiTech Company heb ik een visie en potentieel portfolio met innovatieve concepten als basis voor het fonds. 

Mijn rol:

 • Ontwikkelen visie en strategie
 • Marktverkenning voor potentiële kansrijke gebieden en plekken
 • Ontwikkelen innovatieve concepten i.s.m. Architech Company


Het resultaat was een heldere propositie voor investeerders met onderliggend portfolio van kansrijke en vooruitstrevende projecten. Tevens was een van de unieke elementen om te werken met digital assets, waarmee versnelling in de ontwikkeling van vastgoed werd geborgd.

HOLT, Ontwikkelen van innovatief concept voor gezond leven

Een stad in een bos is een van de radicale ontwerp principes van HOLT, een nieuw ontwerp voor de ALO locatie in Groningen. Als we over 30 jaar terugkijken is dit hopelijk de nieuwe standaard. De voordelen voor klimaat en gezond leven zijn enorm. In een interdisciplinair team hebben we de innovatieve visie en concept 'gezond leven voor iedereen' ontwikkeld. 

Onze strategie is dat de ontwikkeling een hefboom effect heeft voor de economische en sociale omgeving voor het gezondheidscluster rondom het Martini Ziekenhuis. 


Ik ben trots om onderdeel te zijn van het interdisciplinaire team onder leiding van project-ontwikkelaar MWPO en architecten als Powerhouse en Vector-I, waarmee we de aanbesteding hebben gewonnen.

Mijn rol:

 • Analyseren van economische omgeving, ontwikkelingen, trends, kansen en barrieres
 • Vormgeven visie, concept en daarmee het strategische kernverhaal
 • Ontwikkelen economisch en sociaal programma
 • Verbinden van stakeholders en specifiek de Gemeente Groningen
 • Verhogen ambities met nieuwe ideeën en verankeren in ruimtelijk vertaling door architecten


Shaping an impactful future together.

Dutch Growth Factory, ontwikkelen van innovatie hub voor High Tech scaleups

De uitdaging was om een internationale hub te ontwikkelen voor het opschalen van innovatieve productiebedrijven (scaleups) en R&D projecten van multinationale organisaties (grownups). Op eigen initiatief heb ik - samen met partners - een visie, concept en businessplan gemaakt voor een voormalige fruitloods in het Rotterdam Makers District, Dutch Growth Factory. 

Tevens heb ik met mijn team een innovatieprogramma ontwikkeld als versneller voor grownups. 

Het resultaat was een uniek concept voor het opschalen van innovatieve maakindustrie in de regio Rotterdam. 

SuGu Club, Ontwikkelen en uitbouwen innovatiehub voor startups en scaleups voor creatieve en High Tech industrie

De uitdaging was het ontwikkelen van een creatieve hub voor scaleups als versneller van de ontwikkeling van het Rotterdam Makers District. 

Samen met partners heb ik de visie, concept en realisatie van de innovatiehub gerealiseerd in de historische werkplaats (1929) van een energiecentrale. 

Onderdeel van onze groeistrategie was de ontwikkeling van het grotere plan Galilei Makers Park.

   

In korte tijd hebben we een unieke mix van hoogwaardige creatieve en high tech ondernemers verbonden aan ons concept en SuGu gepositioneerd als een van de leidende innovatiehubs in de regio. 

Voor de innovatiehub is een investeerder gevonden voor het verder uitbouwen van het concept en de hub wordt verder als creatieve hub ontwikkeld onder de naam Steurgebouw. 

Let's work

[email protected]
+31(0)6 51 51 83 77
Rotterdam, Nederland

nl.linkedin.com/in/guusbalkema


Kamer van Koophandel: 73831158

VAT: NL176434562B01

Guus Balkema Strategy Business Development Ecosystems